Pris til Hanne Dahll-Larssøn

Hanne Dahll-Larsson mottok NBF Agders Bibliotekpris 2019.

NBF Agders Bibliotekpris ble lørdag 26. oktober delt ut på Norsk Forfattersentrums arrangement «Bokdager på Sørlander: Lesefest». Arrangementet fant sted på Teateret i Kristiansand.

På lesefesten deltok 14 forfattere med egne tekster. Arrangementet bød også på musikalske innslag. I salen satt forfattere, bibliotekarer og andre litteraturinteresserte. Mot slutten av programmet ble Hanne overrakt den velfortjente prisen, til stor applaus fra publikum.

Hanne Dahll-Larssøn mottok Bibliotekprisen for sin ekstraordinære innsats innen formidling av barne- og ungdomslitteratur gjennom en årrekke ved Kristiansand folkebibliotek.

Hun har, sammen med en kollega, utarbeidet lesestimuleringsprosjektet «Ordet går» for grunnskolen. «Ordet går» har blitt et begrep i Kristiansand, og inngår i mange skolers handlingsplaner.

På flere områder har hun gjort et banebrytende arbeid. Her er noe av det i stikkordsform:

  • Som skolebibliotekkoordinator har hun bygget opp og forbedret mange av skolebibliotekene i Kristiansand.
  • Hun har bygget opp ungdomsavdelingen ved Kristiansand folkebibliotek, sammen med ungdommer, blant annet med to spesialsamlinger: tegneserier og fantastisk litteratur.
  • Hun er forfatter/medforfatter av Ungdommens forfatterleksikon , et nettbasert leksikon over forfattere som skriver skjønnlitteratur for ungdom (2005) og Inn i teksten – ut i livet: nøkler til leseglede og litterær kompetanse (2007).
  • Hun har vært fast arrangør av litteraturkurset IBBY siden begynnelsen av 1990-tallet til i fjor.
  • Hun har holdt kurs for andre bibliotekarer om litterære tema og har vært med i nasjonale utvalg innen sitt fag.

Hanne har en enorm kompetanse på litteraturfeltet og hun evner å inspirere dem hun møter. Mye av det hun har gjort har blitt retningsgivende for andre folke- og skolebibliotek.

Hun gikk av med pensjon i år, etter å ha jobbet ved Kristiansand folkebibliotek i til sammen 44 år.

Vi gratulerer Hanne Dahll-Larssøn med prisen!