Vest-Agders bibliotek mest besøkt i 2014

NBF Agder er svært fornøyd med å kunne fortelle at Nasjonalbibliotekets statistikk for 2014 viser at Vest-Agder er fylket med flest besøk i sine bibliotek. Målt etter folketall kom hver innbygger i Vest-Agder innom biblioteket 6,33 ganger i 2014. Aust-Agder hadde til sammenlikning 4,5 besøk pr innbygger i 2014. NBF Agder gratulerer alle bibliotekene i Vest-Agder med å i felleskap ha oppnådd så gode resultater.